Cjenik usluga i plaćanje

Cjenik naših usluga možete vidjeti ovdje. Obzirom na brojnost i raznovrsnost naših djelatnosti, konkretniju informaciju oko pojedinog operacijskog zahvata ili procedure pacijent dobiva na kraju konzultacijskog razgovora.

Plaćanje u Poliklinici “Dr. Džepina” vrši se gotovinom i kreditnim karticama (Maestro, Mastercard, Visa, Diners). Prema dogovoru moguće je dogovoriti i obročno plaćanje. Poliklinika je u potpunosti privatna ustanova i nema ugovor sa HZZO-om.

Suradna smo ustanova Croatia zdravstvenog osiguranjaAllianz osiguranja te Grawe osiguranja te osiguranici navedenih društava mogu koristiti mogućnost izvršenja usluge u Poliklinici već prema tipu osigurane police.