Ambijent Poliklinike

Poliklinika je smještena u Poslovno-trgovačkom centru “Almeria”, na križanju Heinzelove ulice i Ulice grada Vukovara. Parkirni prostor za vaše vozilo te blizina Poliklinike rješava vas brige komotnog pristupa. Parking je moguć unutar objekta, kao i susjednom parkingu Lidla te Superkonzuma gdje je omogućeno besplatno parkiranje u dovoljnom vremenu da obavite vašu konzultaciju i kraći tretman.

Svojim pacijentima nudimo medicinske usluge iz plastične i rekonstruktivne kirurgijeotorinolaringologije te odabranih postupaka estetske medicine i kirurgije.

Ambijent Poliklinike osigurava rad u ugodnom, mirnom i diskretnom okruženju. Naše radno vrijeme prilagodjavamo potrebama pacijenta dvokratnim radnim vremenom te odvajanjem ambulantnog i operativnog programa.

Dodatni sadržaji

U neposrednoj blizini Poliklinike nalazi se i medicinski laboratorij gdje je moguće učiniti kompletnu medicinsku obradu za operacijski zahvat ili učiniti sistematski pregled.

Takodjer, vaše eventualne lijekove na recept ili druge medicinske proizvode možete podići i u obližnjoj ljekarni.

Eksterijer
Eksterijer
Čekaonica

Kao specijalizirani medicinski subjekt, ambijent Poliklinike uređen je prema arhitektonskim standardima za medicinsko-kirurške sadržaje. Zadovoljavamo najstrože kriterije za profesionalni i kompetentni rad. Posjedujemo vlastitu opremljenu operacijsku dvoranu i sobu za postoperativni oporavak naših pacijenata.

Konzultacija
Operacijska sala

Naš medicinsko-stručni tim posjeduje dokazano stručno iskustvo te znanstveno-sveučilišnu podlogu. Ta kompetencija temeljena je i na stalnom usavršavanju na klinikama i sveučilištima u Europi i svijetu.

Multidisciplinarno smo organizirani te se prema potrebi provodi i medjusobna konzultacija problematike već prema vrsti problema tj. medicinske dijagnoze. Suradnja je takodjer proširena i sa suradnim ustanovama (Poliklinika Poliderma, Poliklinika Lacić).

Dakako, sve to ne bi bilo moguće bez visokih etičkih načela koje svaki od nas primjenjuje u praksi.

Ambulanta