Pareza i paraliza facijalnog živca – reanimacija paraliziranog lica

Paraliza facijalnog živca (facijalna pareza) može uslijediti nakon različitih patoloških dogadjaja nakon kojih dolazi do oštećenja funkcije (mimike lica).

Najčešći uzroci mogu biti:

  • trauma lica
  • posljedica preboljele Bellove (idiopatske) paralize
  • oštećenje nakon kirurških zahvata na uhu i bazi lubanje itd.

Za normalno i zdravo lice karakteristično je da mišići sa obje strane lica djeluju koordinirano kako bi tonus i balans vanjskih karakteristika bio što prirodniji. Kada dođe do paralize jedne strane lica, kao posljedica biva zahvaćena i normalna strana. Oštećenje određenih živaca u tim slučajevima može dovesti do gubitka tonusa oka ili pada usnog kuta na toj strani. To stanje je vidljivo već kod mirovanja. U nekim slučajevima, određene vrste pokreta bivaju onemogućene, poput zatvaranja oka.

Specijalizirane tehnike plastične kirurgije glave i vrata mogu poboljšati neke tipove paralize facijalnog živca i lica. Na taj način pomaže se što većem poboljšanju izgleda i funkcije važnih segmenata lica.

Mogućnosti korekcije

Radi poboljšanja nastale deformacije i sprečavanja daljnjeg pogoršanja, različite tehnike i materijali pomažu da se nastali defekt poboljša.

U tu svrhu upotrebljavaju se vezivno tkivo (fascija), ili mišićno tkivo.

Specijalni implanti prilagođeni su individualnom pacijentu. Oni pomažu da se popune depresije nastale na licu uslijed atrofije mišića lica.

U gornju vjeđu se može implantirati mala tanka pločica od zlata ili titana kako bi se osigurala normalna funkcija zatvaranja oka. Ova operacija zasebno izvodi se u lokalnoj anesteziji.

Također, pareza facijalnog živca može se korigirati i posebnim tehnikama poboljšanja izgleda i funkcije usana i lica.

Prije odluke o izboru operacijskog zahvata potrebno je učiniti detaljnu konzultaciju sa uvidom u medicinsku dokumentaciju te provedene mjere konzervativne rehabilitacije. Pacijent mora biti upoznat sa ciljem i dosegom tretmana.