Općenita pitanja

Plastični kirurg glave i vrata specijalizirao je otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata ili maksilofacijalnu kirurgiju. Većinu elektivnih plastičnih operacija na glavi i vratu vrše specijalisti te struke. Specijalizacija traje 5 godina, a subspecijalizacija plastične kirurgije glave i vrata dodatne dvije. Tijekom edukacije poseban naglasak stavljan je na upoznavanje kompleksne anatomije, fiziologije, patologije, biokemije i bakteriologije organa i struktura glave i vrata.

Anatomija glave i vrata
Anatomija glave i vrata

Razlozi plastičnih operacija glave i vrata su mnogobrojni. Neki pacijenti imaju nasljeđeni problem poput deformiteta, nasljednih tumora i sl. Drugi pacijenti žrtve su trauma, opekotina, posljedica različitih bolesti, kao i defekata nastalih liječenjem istih. Mnogi žele poboljšanje znakova prijevremenog starenja, ili promjenu veličine ili oblika nekih osobitosti lica.

SPEKTAR ZAHVATA U PLASTIČNOJ KIRURGIJI GLAVE I VRATA:
 • Rinoplastika – kirurgija nosa
 • Blefaroplastika – kirurgija vjeđa
 • Facelift – uklanjanje suviška kože lica i vrata, zatezanje potkožnih slojeva i mišića.
 • Lifting čela i obrva – uklanjanje grubih linija i bora na čelu, kao i podizanje obrva, ima indirektan učinak na gornje vjeđe
 • Submentalna lipektomija – uklanjanje podbratka  tj. odstranjenje suviška masti
 • Prijenos vlastite masti (autologni fat transfer/engl. liposculpture/facial fat grafting)
 • Genioplastika/mentoplastika – kirurgija brade gdje se mijenja projekcija utjecajem na duljinu kosti i/ili postavljenjem implanta
 • Otoplastika – kirurgija odstojećih uški. Uška se postavlja u poziciju bliže glavi, a mijenja se i konfiguracija prema potrebi
 • Neinvazivno pomlađivanje lica
 • Laserska rejuvenacija – odstranjenje površnih slojeva kože uz upotrebu lasera u svrhu dobivanja glatke i manje naborane kože
 • Kemijski piling – kontrolirano odstranjenje vanjskih slojeva kože uz pomoć kemijskih sredstava
 • Dermabrazija – abrazija (guljenje) površnih dijelova kože uz pomoć dijamantnog svrdla da bi dobili glatku i manje naboranu kožu
 • Rekonstrukcija lica – operacija popravljanja ili rekonstrukcije defekata lica ili vrata. Uključuje reviziju ožiljaka, liječenje prijeloma kostiju lica, kirurška obrada rana, posjekotina ili posljedica ozljeđivanja. Nadalje, liječenje nasljednih vaskularnih tumora, rekonstrukcije rascjepa usnice i nepca, kraniofacijalnih deformiteta, ortognatska kirurgija, slobodni mikrovaskularni režnjevi i druge vrste rekonstrukcija u onkologiji glave i vrata
 • Uvulo-palato-faringoplastika (UPPP) – korekcija hrkanja/sleep apneje

Sigurnost operacijskih zahvata u Poliklinici zasniva se na pravilnom odabiru pacijenata za operativni zahvat. Taj odabir donešen je na osnovi pažljivog prijeoperativnog planiranja: konzultacije i pregleda pacijenta od strane liječnika – operatera i, prema potrebi, anesteziologa

Komorbiditet

Integralni dio takvog pregleda jest prepoznavanje zdravstvenih stanja pacijenta (komorbiditet) bitnih za operaciju. Različita stanja mogu predstavljati predispoziciju za intraoperativnu ili postoperativnu komplikaciju. Ti čimbenici najčešće su dob, tjelesna težina, neke preboljele bolesti, dijabetes, srčane bolesti, sklonost venskoj trombozi i neke bolesti dišnih puteva (npr. sleep apnea). U slučaju procjene, obavezna je konzultacija i mišljenje specijalista odgovarajuće struke u vezi sposobnosti pacijenta za operativni zahvat.

Ambijent ustanove

Postoje medicinska istraživanja rađena na temu zadovoljstva pacijenata sa operacijskim zahvatima učinjenim van klasičnog bolničkog ambijenta. Rezultati pokazuju da je to iskustvo manje stresno, uz veći stupanj diskrecije, i općenito ugodnije. Taj rezultat je u suglasnosti sa zadanim ciljevima tzv. ambulantnih kirurških ustanova (poliklinike). Visok stupanj efikasnosti, sigurnosti i zadovoljstva, uz minimalno narušavanje životnog tempa i brz povratak svakodnevnim aktivnostima. Tijekom posljednjih dvadesetak godina svjedočimo velikom napretku medicinske prakse. Značajan dio tog poboljšanja odnosi se na zaokret prema vanbolničkim (outpatient) tretmanima, uključujući i povećanu sigurnost operacija. 

Mjere opreza

Ipak, s vremena na vrijeme dešavaju se i neželjeni ishodi ili nus-pojave u takvim vanbolničkim ustanovama što skreće pažnju javnosti i medija. Kada dođe do takvih situacija, pitanja koja se postavljaju uglavnom se svode na dva glavna:

 • Da li se radilo o pacijentu koji je mogao imati adekvatniji tretman u bolničkom okruženju?
 • Da li su ustanova i njeno osoblje tijekom medicinskog tretmana postupali najsigurnije što je moguće, sukladno pravilima struke?

Naravno, nitko unaprijed ne očekuje neželjeni ishod u vanbolničkoj ustanovi (poliklinici ili sl.). Ukoliko do toga ipak dođe, obično se nikada ne radi o jednostavnoj pogrešci ili jednokratnoj pogrešnoj odluci u postupku liječenja ili operacije. Takvi incidenti su uglavnom rezultat više čimbenika. Prema tome, njihovo izbjegavanje zahtijeva kompleksno planiranje, trening osoblja i postoperativno praćenje.

Pušenje utječe na krvnu opskrbu kože, a posljedično usporava vrijeme cijeljenja inpojačava rizik krvarenja i drugih komplikacija. Premda pušenje ne mora nužno spriječiti vaš zahvat, obavezno je imati informaciju o tom čimbeniku prije operacije. Ako planirate operacijski zahvat (pogotovo estetski na glavi i vratu), potaknite otvoreni razgovor s operaterom o vašim navikama pušenja. 

U nekim slučajevima operativni zahvat se može/mora modificirati (npr. mjesto i duljina reza se može promijeniti). Medjutim, veća je šansa da će vam se preporučiti prestanak pušenja nekoliko tjedana prije i nakon operacije. Katakada je ovaj čimbenik presudan za kvalitetan uspjeh operacije i brzinu cjeljenja.

Svakako je poželjno da razmislite o smanjenju ili prestanku pušenja. Postoje brojni dokazi da pušenje pridonosi stvaranju bora na licu, posebno oko usta. Apstinencija od cigareta jedan je od najefikasnijih koraka u usporavanju procesa starenja i održavanju kvalitete kože.

Estetska i plastična kirurgija

Zainteresirana pacijentica postavlja pitanje: zanima me je li korekcija nosa iz estetskih razloga moguća uz lokalnu anesteziju umjesto opće, u slučaju  da pacijent ima strah od uspavljivanja prilikom opće anestezije? Puno hvala.

Odgovaramo: u današnje vrijeme rinokirurške operacije, estetska ili kakva druga, izvode se redovito u općoj endotrahealnoj anesteziji. Upravo razvoj anestezije omogućio je da se kvaliteta zahvata podigne na višu razinu i tako bude preciznija, detaljnija, sigurnija te ugodnija za operatera, ali isto tako i za pacijenta. Današnja anestezija koju imamo u praksi i provodimo u Poliklinici prema našem iskustvu je bolja opcija s kojom do sada nije bilo problema u >20 godina prakse.

U vremenima prije ovih dosegnutih standarda operacije koje su se izvodile u lokalnoj anesteziji ili varijacijama bile su brze, uz puno nepreciznosti i neegzaktnosti, krvarenja, ali i ograničenja poput često prisutnog nemira i nesuradnje pacijenta. Sve to je rezultiralo sa nepredvidim rezultatima. Danas se lokalna anestezija uz sedaciju može izvoditi kod nekih manjih intervencija, sitnijih revizija, ali nikako kod primarne rinoplastike sa osteotomijama i drugim sastavnim dijelovima operacije.

Problematika straha kojeg imate vrlo često u pozadini krije još neke strahove vezane za operaciju i ishod tako da i to treba imati na umu i svakako detaljno raspraviti na konzultaciji jer jedino na taj način možemo osigurati preduvjete za uspješan zahvat i obostrano zadovoljstvo.

 PitanjePozdrav, zanima me je li korekcija nosa iz estetskih razloga moguća uz lokalnu anesteziju umjesto opće, u slučaju da pacijent ima strah od uspavljivanja prilikom opće anestezije? Puno hvala.
OdgovorU današnje vrijeme rinokirurške operacije, estetska ili kakva druga, izvode se redovito u općoj endotrahealnoj anesteziji. Upravo razvoj anestezije omogućio je da se kvaliteta zahvata podigne na višu razinu i tako bude preciznija, detaljnija, sigurnija te ugodnija za operatera, ali isto tako i za pacijenta. Današnja anestezija koju imamo u praksi i provodimo u Poliklinici prema našem iskustvu je bolja opcija s kojom do sada nije bilo problema u >20 godina prakse.

U vremenima prije ovih dosegnutih standarda operacije koje su se izvodile u lokalnoj anesteziji ili varijacijama bile su brze, uz puno nepreciznosti i neegzaktnosti, krvarenja, ali i ograničenja poput često prisutnog nemira i nesuradnje pacijenta. Sve to je rezultiralo sa nepredvidim rezultatima. Danas se lokalna anestezija uz sedaciju može izvoditi kod nekih manjih intervencija, sitnijih revizija, ali nikako kod primarne rinoplastike sa osteotomijama i drugim sastavnim dijelovima operacije.

Problematika straha kojeg imate vrlo često u pozadini krije još neke strahove vezane za operaciju i ishod tako da i to treba imati na umu i svakako detaljno raspraviti na konzultaciji jer jedino na taj način možemo osigurati preduvjete za uspješan zahvat i obostrano zadovoljstvo.

O MATIČNIM STANICAMA

One imaju potencijal pretvaranja u više od 200 različitih tipova stanica, normalno prisutnih u našem tijelu. Pokazano je da su masne zalihe u tijelu odličan izvor matičnih stanica. Česta su tema u medicini, od kardiologije, neurologije, sportske medicine pa do estetske kirurgije.

Nedostaju kvalitetnije studije ili metode koje bi bile uspješnije od već postojećih u plastičnoj kirurgiji ili imale dugotrajnije rezultate. Unatoč nedostatka učinkovitosti, interes je u porastu. Takav rastući trend je kombinacija jakog marketinga i neutemeljenih obećanja. Prezentiraju se mogućnosti jednake ili čak i bolje od tradicionalnih tehnika, no uz izbjegavanje operativnih rezova i skraćivanje neizbježnog procesa cijeljenja.

Sve ovo navodi na potrebu razjašnjenja činjenica, poluinformacija i neutemeljenih stavova.

U PRAKSI POSTOJI NEKOLIKO RAZLIČITIH PRISTUPA:
 • Minimalno invazivnim procedurama, poput liposukcije prikuplja se mast i procesuira uz pretpostavku izdvajanja, koncentriranja, i/ili stimulacije matičnih stanica. Masno tkivo, »obogaćeno« matičnim stanicama, biva injicirano u »strateške« lokacije na licu ili tijelu, uz tvrdnju da dolazi do rejuvenacije i remodeliranja kože, ali i nadoknade defektnog ili oštećenog tkiva.
 • Druga skupina stručnjaka provodi takvu terapiju u sklopu tradicionalnih estetskih procedura. Izvještava se o rezultatima već unutar nekoliko tjedana.
 • Treći idu još dalje tvrdeći da se matične stanice stimuliraju primjenom nekog vanjskog utjecaja (kemijske, termalne ili optičke stimulacije tkiva).

U praktičnoj upotrebi su i neki procesi i uredjaji za koje se smatra da su potpuno automatizirani za izdvajanje matičnih stanica. Neki liječnici, reklamirajući ovakvu ili slične procedure, često (pogrešno) navode da se centrifugiranjem i procesuiranjem masti dobivene liposukcijom povećava i broj matičnih stanica, unatoč nedostatku dokaza.

autologni fat transfer
Prijenos vlastite masti putem nano fat tehnologije u operacijskoj sali
UMJESTO ZAKLJUČKA

Ipak, postoji dovoljan broj stručnjaka koji ističu potrebu daljnjih istraživanja potencijala matičnih stanica (koji svakako postoji) i očekivane primjene u praksi estetske i plastično-rekonstruktivne kirurgije i medicine.

Sa etičke strane, a što nije manje bitno, potrebno je izbjeći neutemeljeni marketing »medicine matičnih stanica« sve dok se ne prikupi kritično znanje i iskustvo, kako bi se javnosti moglo ponuditi korisne i upotrebljive činjenice.

ORL i MFK

 • Pitanje

Poštovani doktore, majka sam djevojčice od 9 godina i javljam se sa jednim malim problemom: radi se o izgledu uški moje kćerke. Ona ima prilično deformirane hrskavice na oba uha, i to ne u cijelosti već više u gornjim dijelovima koji su jako izraženi i nekako premekani i ravni u usporedbi prema donjim dijelovima. Čitala sam da se to operacijom može poboljšati, ali me malo strah obzirom na dob mojeg djeteta, a takodjer i ako se nakon operacije uške ponovno vrate u početni položaj.

 • Odgovor

Poštovana, operacija uški u djeteta može se smatrati estetsko-funkcionalnom i to iz razloga poboljšanja izgleda odstojećih ili malformiranih uški, kao i zbog psihološkog razloga jer se dijete nalazi u najosjetljivijoj dobi kada frustracija izgledom može imati dugotrajnih posljedica na psihološko-socijalni razvoj. Iz navedenih razloga dječja dob je najidealnija, kada je hrskavica najmekanija. Operacija ima za cilj da se uške postave u pravilan položaj i kut prema glavi te da dobiju estetski zadovoljavajući izgled. To se postiže operacijom koja se može raditi u lokalnoj ili općoj anesteziji. Kirurška tehnika sastoji se u kombiniranju narezivanja hrskavice i postavljanja kirurških šavi na ciljana mjesta. Pravilo je da se operiraju obje uške u istom aktu. Šavi se vade 7. dan nakon operacije. Dijete ima povoj preko uški prvih nekoliko dana, a potom još neko vrijeme samo preko noći. Nakon operacije postoji mali neupadljiv ožiljak iza same uške. Navedenom kombiniranom tehnikom šanse da se uške vrate u početni položaj svedene su na minimum.

 • Pitanje: 

Imam poteškoće s disanjem, ali i hrkanjem. Utvrdjena mi je devijacija nosnog septuma. S obzirom da nisam zadovoljan izgledom svog nosa zbog veličine i oblika želio bih to korigirati. Je li moguće to napraviti u istom operacijskom zahvatu?

 • Odgovor

Vrlo često problem hrkanja nastaje otežanim protokom zraka kroz nos, tj. kod devijacije nosne pregrade ili problemima nosne sluznice. Operacija nosne pregrade može se učiniti u jednom aktu zajedno sa estetskom korekcijom vanjskog izgleda nosa. Medjutim, prije odluke o operaciji treba obavezno isključiti i druge moguće uzroke hrkanja. Tu spadaju npr. dugo nepce, uvećane mandule (tonzile) ili opuštena nepčana resica (uvula). Ti problemi mogu se takodjer riješiti relativno jednostavnim operativnim zahvatima.