Rodno afirmacijska kirurgija


Što je transgender kirurgija?

Kirurške mogućnosti

 

ŠTO JE RODNO AFIRMACIJSKA-TRANSGENDER KIRURGIJA

Rodno afirmacijska – transgender kirurgija izvodi se od strane multidisciplinarog tima (plastični kirurg, plastični kirurg glave i vrata). Cilj ove kirurgije je postizanje fizičkog izgleda i funkcionalnosti roda koji se želi dobiti (koji postoji kod osobe).

Osoba koja želi od žene postati muškarac označava se kao ŽuM: žena u muškarca (eng. Female to Male, FtM), odnosno transrodni/transseksualni muškarac. Osoba koja želi od muškarca postati žena označava se kao MuŽ: muškarac u ženu (eng. Male to Female, MtF), odnosno transrodna/transseksualna žena

Liječenje rodne disforije poboljšava kvalitetu života u 80% osoba s tim poremećajem. Obuhvaća multidisciplinaran pristup koji uključuje psihološke, socijalne, medicinske (hormonske i operativne) i pravne postupke. Terapijski postupci koji se primjenjuju ovise od osobe do osobe. Nekima je dostatna samo jedna vrsta terapije, a drugi za otklanjanje rodne disforije zahtijevaju kombinaciju više postupaka.

KIRURŠKA TERAPIJA

Kirurški tretman kao tretman rodne disforije (rodno afirmacijska-transgender kirurgija) jedan je od medicinskih modaliteta koji uključuje zahvate na dojkama/prsima, zahvate na reproduktivnim organima i estetske operacije. U najvećem broju slučajeva osoba koja se odlučuje na kiruršku tranziciju ne podvrgava se svim navedenim operativnim zahvatima. 

Facijalna feminizacija

  • Cilj facijalne feminizacijske kirurgije je postići transformaciju maskulinih osobina lica u više feminini izgled.

Transfeminina kirurgija dojki

  • Cilj trasfeminine kirurgije dojki je povećanje veličine i oblika dojki radi postizanja femininog izgleda prsa.

Facijalna maskulinizacija

  • Cilj facijalne maskulinizacijske kirurgije je postići transformaciju femininih osobina lica u više maskulini izgled.

Transmaskulina kirurgija dojki

  • Cilj transmaskuline kirurgije dojki je uklanjanje tkiva dojki (mastektomija) radi postizanja maskulinog izgleda prsa.