Otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija

Što su otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija i koja su područja rada tih struka?

Riječ otorinolaringologija (ORL) skraćeni je naziv za medicinsku struku kojoj je područje rada veliki dio glave i vrata. Bavi se funkcijom, bolestima, malformacijama i drugim poremećajima glave i vrata u djece i odraslih. Ta se struka sastoji zapravo od nekoliko manjih zasebnih grana koje su poznate pod nazivima:

 • otologija (bolesti uha, temporalne kosti i baze lubanje),
 • rinologija (bolesti nosa, paranazalnih sinusa i orbite oka),
 • faringologija (uključujući usne, usnu šupljinu i ždrijelo, jednjak) i
 • laringologija (bolesti grla i dušnika).

Tome se pridodaje i kirurgija glave i vrata (uključujući i bolesti štitnjače i žlijezda slinovnica te ostale strukture i kožu), koja brzim napretkom u spoznajama anatomije i razvojem tehnologije najviše pridonosi kroz plastičnu kirurgiju glave i vrata.

Detaljniji opis rada ove struke može se naći na stranicama Confederation of European Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery (CEORLHNS).

Maksilofacijalna kirurgija je grana medicine koja se bavi bolestima koje se nalaze u području lica, čeljusti i usta. Ova grana medicine je usko povezana sa otorinolaringologijom i oralnom kirurgijom. U nekim segmentima ove se grane poklapaju. Bavi se i ozljedama, malformacijama i deformitetima kao i rekonstrukcijom lica i vrata nakon opsežnih operacija lica i čeljusti.

Područja otorinolaringologije kojima se najviše bavimo

 • Hrkanje i poremećaj spavanja
 • Tonzilektomija i adenoidektomija
 • Septoplastika – funkcionalna operacija nosne pregrade
 • Operativno liječenje paranazalnih sinusa – funkcionalna endoskopska kirurgija sinusa (FESS)
 • Operativno liječenje bolesti žlijezda slinovnica
 • Operativno liječenje bolesti štitnjače i doštitnih žlijezda
 • Kongenitalne anomalije glave i vrata