Estetska kirurgija

Estetska kirurgija

Estetska (kozmetička) kirurgija reoblikuje normalne strukture lica i tijela kako bi se poboljšao vanjski izgled i posljedično utjecalo na psihološko zadovoljstvo pacijenta.

Povijest moderne kozmetičke kirurgije lica počinje prije više od 100 godina ranim radovima dvojice pionira kirurgije (John Orlando Roe , SAD i Jacques Joseph, Njemačka) koji su neovisno dali svoj doprinos u estetskoj kirurgiji nosa.

Jacques Joseph - estetska kirurgija lica
Jacques Joseph (rodj. Jakob Lewin Joseph), 1865-1934, otac moderne plastične kirurgije lica

Izbor najčešćih zahvata estetske kirurgije u Poliklinici