O nama

Prim. dr. sc. med. Davor Džepina, otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata, FEBORL-HNS, IBCFPRS

Rođen u Banja Luci, u liječničkoj obitelji, dr. Džepina diplomirao je medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata specijalizirao je za Sveučilišni Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” u Zagrebu, a subspecijalizirao plastičnu kirurgiju glave i vrata, što je trenutno njegov najvažniji interes.

Kontinuiranu stručno-znanstvenu izobrazbu iz otorinolaringologije, plastične i estetske kirurgije glave i vrata i dalje redovito provodi posjećujući stručne skupove i klinike (SAD – New York, Chicago, Boston, Miami, Boca Raton, San Diego, Iowa City, Philadelphia, Denver; Europa – London, Frankfurt, Erlangen, Regensburg, Graz, Salzburg, Rim, Milano, Bergamo). Stečena znanja i nove medicinske tehnologije implementira u svakodnevnoj praksi, naravno nakon kritičke procjene njihove potpune sigurnosti i korisnosti za pacijenta.

Jedan je od malobrojnih specijalista izvan SAD-a koji je stekao licencu American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (ABFPRS – akreditirajuće stručno tijelo Američke medicinske asocijacije AMA) 2006. godine. Taj certifikat posjeduju i svi plastični kirurzi glave i vrata koji su licencirani i rade u SAD-u i Kanadi.

Ovdje možete pronaći popis IBCFPRS certificiranih liječnika.

Takodjer, 2011. postaje Fellow of European Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (FEBORL-HNS). Navedena titula dodjeluje se kandidatima koji su uspješno položili pismeni i usmeni ispit na europskoj razini, sa ciljem standardizacije znanja na razini zemalja europske Unije (UEMS). Već nekoliko godina sudjeluje u organizaciji i izvedbi navedenog ispita kao ispitivač usmenog dijela ispita.

2010. godine obranom disertacije stekao je stupanj doktorata znanosti. Od 2013. godine je Viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu. Dr. Džepina bio je predavač na poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sudjeluje i u znanstvenom radu u suradnji sa mnogim kolegama u Hrvatskoj, kao i u svijetu.

Od 2017. godine postaje Primarius.

Dr. Džepina aktivan je i Grazu, Republika Austrija gdje ima vlastitu ordinaciju u sklopu ugledne Grazer Klinik für Aestetische Chirurgie.

Nesumnjivo najveći naglasak u svakodnevnom radu sa pacijentima Poliklinika dr. Džepina stavlja na detaljan individualizirani pristup, sa potpunim i realnim informiranjem o svim temama iz područja rada Poliklinike. Stečena znanja i nove medicinske tehnologije implementira u svakodnevnoj praksi, naravno nakon kritičke procjene njihove potpune sigurnosti i korisnosti za pacijenta.

Stručni suradnici Poliklinike:

Martin Jurlina

Otorinolaringolog i maksilofacijalni kirurg

Tomislav Baudoin

Otorinolaringolog

Za konzultaciju nazvati (+385)91-7683905

Krešimir Bulić

Plastični kirurg