O nama

Davor Džepina - specijalist plastične kirurgije glave i vrata

Prim. dr. sc. med. Davor Džepina, otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata, FEBORL-HNS, IBCFPRS

Davor Džepina, Rođen u Banja Luci, u liječničkoj obitelji, diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata specijalizirao je za Sveučilišni KBC “Sestre milosrdnice” u Zagrebu, a subspecijalizirao plastičnu kirurgiju glave i vrata – njegov najvažniji interes.

Stručno-znanstvenu izobrazbu iz otorinolaringologije, plastične i estetske kirurgije i dalje provodi posjećujući stručne skupove i klinike (SAD – New York, Chicago, Boston, Miami, Boca Raton, San Diego, Iowa City, Philadelphia, Denver; Europa – London, Frankfurt, Erlangen, Regensburg, Graz, Salzburg, Rim, Milano, Bergamo).

Jedan je od malobrojnih specijalista izvan SAD-a koji je stekao licencu American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (ABFPRS). Taj certifikat posjeduju i svi plastični kirurzi glave i vrata koji su licencirani i rade u SAD-u.

Ovdje možete pronaći popis IBCFPRS certificiranih liječnika.

2010. godine obranom disertacije stekao je stupanj doktorata znanosti.

2011. postaje Fellow of European Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (FEBORL-HNS). Navedena titula dodjeluje se kandidatima koji su uspješno ispunili stručne uvjete na europskoj razini, sa ciljem standardizacije znanja zemalja EU (UEMS). Unatrag nekoliko godina sudjeluje u organizaciji i izvedbi navedenog ispita kao ispitivač.

Od 2013. godine je Viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu. Dr. Džepina bio je predavač na poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sudjeluje i u znanstvenom radu u suradnji sa kolegama u Hrvatskoj, kao i u svijetu.

Od 2017. godine postaje Primarius.

Trenutna aktivnost

Osim u Zagrebu, dr. Džepina aktivan je i Grazu, Republika Austrija gdje ima vlastitu ordinaciju u sklopu Grazer Klinik für Aestetische Chirurgie.

Nesumnjivo najveći naglasak u svakodnevnom radu sa pacijentima Poliklinika dr. Džepina stavlja na detaljan individualizirani pristup, sa potpunim i realnim informiranjem o svim temama iz područja rada Poliklinike.

Stečena znanja i nove medicinske tehnologije implementira u svakodnevnoj praksi, naravno tek nakon kritičke procjene njihove potpune sigurnosti i korisnosti za pacijenta.

Stručni suradnici Poliklinike:

Martin Jurlina

Otorinolaringolog i maksilofacijalni kirurg

Tomislav Baudoin

Otorinolaringolog

Za konzultaciju nazvati (+385)91-7683905

Krešimir Bulić

Plastični kirurg