Rodno afirmacijska kirurgija

Rodno afirmacijska kirurgija se izvodi od strane multidisciplinarog tima (plastični kirurg, plastični kirurg glave i vrata). Cilj ove kirurgije je postizanje fizičkog izgleda i funkcionalnosti roda koji se želi dobiti (koji postoji kod osobe).

Osoba koja želi od žene postati muškarac označava se kao ŽuM: žena u muškarca (eng. Female to Male, FtM), odnosno transrodni/transseksualni muškarac. Osoba koja želi od muškarca postati žena označava se kao MuŽ: muškarac u ženu (eng. Male to Female, MtF), odnosno transrodna/transseksualna žena

Liječenje rodne disforije poboljšava kvalitetu života u 80% osoba s tim poremećajem. Obuhvaća multidisciplinaran pristup koji uključuje psihološke, socijalne, medicinske (hormonske i operativne) i pravne postupke. Terapijski postupci koji se primjenjuju ovise od osobe do osobe. Nekima je dostatna samo jedna vrsta terapije, a drugi za otklanjanje rodne disforije zahtijevaju kombinaciju više postupaka. 

 

Rodno afirmacijska kirurgija lica

Kirurška terapija

Kirurški tretman kao tretman rodne disforije (rodno afirmacijska kirurgija) jedan je od medicinskih modaliteta koji uključuje zahvate na dojkama/prsima, zahvate na reproduktivnim organima i estetske operacije. U najvećem broju slučajeva osoba koja se odlučuje na kiruršku tranziciju ne podvrgava se svim navedenim operativnim zahvatima. 

Facijalna feminizacija
  • Cilj facijalne feminizacijske kirurgije je postići transformaciju maskulinih osobina lica u više feminini izgled.
Transfeminina kirurgija dojki
  • Cilj trasfeminine kirurgije dojki je povećanje veličine i oblika dojki radi postizanja femininog izgleda prsa.
Facijalna maskulinizacija
  • Cilj facijalne maskulinizacijske kirurgije je postići transformaciju femininih osobina lica u više maskulini izgled.
Transmaskulina kirurgija dojki
  • Cilj transmaskuline kirurgije dojki je uklanjanje tkiva dojki (mastektomija) radi postizanja maskulinog izgleda prsa.