Otoplastika – plastična kirurgija uške

Otoplastika – estetska korekcija odstojećih (klempavih) uški vjerojatno je najefikasnija operacija za korekciju bilo koje tjelesne mane. Najčešći kandidati za otoplastiku su djeca, ali operacije se izvode i u starijoj dobi kada uške dostignu konačnu veličinu, što je oko 5 – 6 godine života. Čak i kod relativno manjih deformiteta, posljedično može doći do narušenog samopouzdanja i lošijoj adaptaciji u školi. U odraslih ova operacija također ima važan psihološki utjecaj. Često se ističe želja za promjenom frizure koja neće više morati prekrivati odstojeće uške. Što se tiče mogućnosti operacije, ona se ne sastoji samo od vraćanja uške u normalni položaj već je moguće i njeno oblikovanje ili smanjivanje.

Otoplastika – estetska korekcija uški ne može oštetiti sluh, a uspješna operacija podrazumijeva uške proporcionalne veličini i obliku lica i glave.

Otoplastika – estetska korekcija uški – konzultacija

Kao što je pozitivan stav prema svakoj plastičnoj operaciji bitan, isto je naročito važno kada se radi o dječjoj ili adolescentnoj dobi. Konzultacija sa operaterom prije operacije pomaže roditeljima da bi procijenili što je za njihovo dijete najprikladnije, kako u fizičkom smislu tako i psihološki.

Pravo vrijeme pristupanja operativnom zahvatu jednako je važan detalj.

Otoplastika u ranoj dječjoj dobi najpoželjnije je vrijeme iz nekoliko razloga:

  • hrskavica je najmekša te zbog toga najprikladnija za oblikovanje i
  • dijete će imati najveću psihološku korist od estetskog poboljšanja izgleda uške.

Odrasli kandidati za otoplastiku trebaju znati da uške u starijoj dobi pokazuju drugačije karakteristike od dječje uške i imaju manji kapacitet remodeliranja.

Tijekom konzultacije operater će pregledati sve strukture uške i sa vama razmotriti mogućnosti korekcije. Čak i ako su uške samo odstojeće, bez drugih deformiteta, vjerojatno će biti potrebno operaciju učiniti obostrano da bi se postigao maksimalni učinak i simetrija. Uobičajeno je da se operacija radi u općoj anesteziji za manju djecu, a u lokalnoj anesteziji sa sedacijom kod veće djece i odraslih pacijenata. Tipična operacija na obje uške traje oko 1,5-2 sata.

Operativna tehnika

Operacija započinje sa incizijom (rezom na koži) iza uha, u prirodnoj brazdi gdje se uška spaja sa glavom. Nakon toga pristupa se uklanjanju odgovarajućeg dijela hrskavice i kože. U nekim slučajevima hrskavica se modelira i oblikuje, a uška rotira unazad i učvršćuje trajnim (neresorbirajućim) šavima. Također postoji mogućnost da se ne odstranjuje dio hrskavice već samo fiksira šavima koji drže ušku trajno u novom položaju i obliku. Nakon što se hrskavica remodelirala, stavljaju se šavi koji podržavaju ušku sve dok proces cijeljenja ne bude gotov.

Nakon operacije

Po završetku operacije, postavlja se sterilni povoj oko uški i glave nekoliko dana. Značajniji bolovi nisu uobičajeni, a jedina nelagoda predstavlja nemogućnost spavanja u uobičajenom položaju (potrebno je izbjegavati spavanje na strani i pritisak na operirano područje). Nakon vađenja šavi (obično 7. dan od operacije), povoj se stavlja tijekom noći da bi se uška čuvala od traume i u ranom postoperativnom razdoblju.

Rizici operacije su minimalni. Treba paziti na razvoj upale i stvaranja hematoma. Nakon vađenja šavi, ostaje tanki skriveni ožiljak sa stražnje strane uške, gotovo nezamjetljiv. Postoji vrlo mala šansa da se uška vrati prema početnom položaju radi tkivne memorije hrskavice.