Konzultacije i cjenik usluga

Konzultacije u Zagrebu

Vašu konzultaciju u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, možete dogovoriti telefonskim pozivom na (+385)1-2304-532 ili slanjem upita na e-mail info@dzepina.com.

Konzultacije u Austriji

Od nedavno smo prisutni i u Austriji! Od 2017. godine Dr. Džepina je aktivan i u Grazu, Republika Austrija, gdje ima vlastitu ordinaciju u sklopu Aesthetik Center Dr. Arco, Brauquartier 7, 8055 Graz. Trenutno je ova ordinacija orijentirana isključivo na estetsku kirurgiju glave i vrata. Svi zainteresirani pacijenti iz Austrije konzultaciju mogu dogovoriti slanjem upita na office@arco-vital.at ili na tel.:+43316835757.

Konzultacije

Razgovor sa liječnikom idealna je prilika da dobijete svaku moguću informaciju koja se tiče vašeg razloga dolaska. U Poliklinici vjerujemo da detaljan razgovor bez vremenskog pritiska i potpuna komunikacija pomaže uklanjanju straha od eventualne operacije ili druge procedure.

Tipična duljina konzultacije je 45 minuta, vrijeme koje prema našem iskustvu ostavlja dovoljno vremena za upoznavanje našeg tima s pacijentom. Sastoji se od detaljnog razgovora s liječnikom oko konkretne problematike uz mogućnost pitanja i odgovora. U sklopu rješavanja medicinske problematike, svjesni smo da je katkad potrebna /poželjna još jedna posjeta. U tom smislu upoznajemo i motiviramo pacijente i na mogućnost second opiniona (drugog mišljenja).

Vašu konzultaciju u izuzetnim slučajevima možemo odraditi i online, preko Skypea, WhatsApp aplikacije ili drugi prikladan način. Radi ograničenja navedenih  komunikacijskih kanala prethodno je potrebno prodiskutirati tu mogućnost sa Poliklinikom.

Konzultacija

Cjenik usluga

Cjenik naših usluga možete vidjeti ovdje. Obzirom na brojnost i raznovrsnost naših djelatnosti, konkretniju informaciju oko pojedinog operacijskog zahvata ili procedure pacijent dobiva na kraju konzultacijskog razgovora.

Plaćanje u Poliklinici “Dr. Džepina” vrši se gotovinom i kreditnim karticama (Maestro, Mastercard, Visa, Diners). Prema dogovoru moguće je dogovoriti i obročno plaćanje. Poliklinika je u potpunosti privatna ustanova i nema ugovor sa HZZO-om.

Suradna smo ustanova Croatia zdravstvenog osiguranja, Allianz osiguranja te Grawe osiguranja te osiguranici navedenih društava mogu koristiti mogućnost izvršenja usluge u Poliklinici već prema tipu osigurane police.