Procijenite harmoniju vašeg lica

Ako razmišljate o plastičnoj operaciji, dobro je da zapamtite da je ljepota nešto više od izgleda koji je uočljiv na površini.

Način na koji izgledate u velikoj mjeri određen je konturom i dimenzijama koštanih struktura iznad kojih se nalaze sva tkiva lica.

Premda se prije smatralo da su standardi ljepote uglavnom kultorološki određeni, novija istraživanja pokazuju da je naš pogled na ono što je lijepo uglavnom konstantan bez obzira na rasu, nacionalnost ili dob. Sklonosti pojedinom tipu izgleda može biti različit među kulturama, ali proporcije atraktivnosti lica iste su za različite etničke grupe.

Harmonija lica

Postoje tri estetska principa koje možete upotrijebiti da bi procijenili vaše lice prije dolaska na konzultaciju.

  • Pravilo trećina. Dobre proporcije lica mogu se procijeniti na osnovu pravilnih jednakih trećina tako da povučemo vodoravne linije kroz čelo na rubu vlasišta, obrve, donji rub nosa i rub brade.
  • Pravilo petina. Proporcionalno lice može se podijeliti okomitim linijama na pet jednakih dijelova, od kojih je svaki dio približne širine jednog oka. Facijalne proporcije trebaju biti ugrubo unutar ovih parametara.
  • Obostrana simetrija. Atraktivno lice pokazuje visoki stupanj sličnosti jedne o odnosu na drugu stranu, premda ne u cijelosti. Značajan broj ljudi pokazuje različiti stupanj asimetrije lica.
 

Ipak, treba imati na umu da navedeni estetski principi mogu poslužiti samo kao grubi vodič. Prava ljepota dolazi iznutra i zadatak plastične kirurgije jest da naglasimo jedinstvene osobitosti.