Aquamid: estetski rezultati i sigurnost

Aquamid: estetski rezultati i sigurnost

  • “Estetski rezultati i sigurnost Aquamida: 5-godišnja studija na 251 pacijenta” – (Plastic and Reconstructive Surgery, lipanj 2010.)

Aquamid kao trajno dermalno punilo u upotrebi je već više od 16 godina. Nedavno završena studija autora iz Aachena (Njemačka), objavljena u časopisu Plastic and Reconstructive Surgery nastojala je procijeniti sigurnost i efikasnost materijala (poliakrilamid gel) na 251 pacijentu. Ispitanici su primili prosječno 4,3 ml Aquamida, a najčešće tretirane zone bile su nazolabijalne brazde i usne. Kao jedna od najduljih studija koje su do sada učinjene na dermalnim filerima, studija je pokazala vrlo dobar estetski učinak i malo neželjenih pojava nakon injekcije te se Aquamid preporučuje kao izvrsna alternativa onim pacijentima koji žele augmentaciju (dodavanje volumena) mekih tkiva.