Paraliza facijalnog živca – Reanimacija paraliziranog lica

Specijalizirane tehnike plastične kirurgije glave i vrata mogu poboljšati neke tipove paralize facijalnog živca i lica te pomoći što većem poboljšanju izgleda i funkcije važnih segmenata lica.

Za normalno i zdravo lice karakteristično je da mišići sa obje strane lica djeluju koordinirano kako bi tonus i balans vanjskih karakteristika bio što prirodniji. Kada dođe do paralize jedne strane lica, kao posljedica biva zahvaćena i normalna strana. Oštećenje određenih živaca u tim slučajevima može dovesti do gubitka tonusa oka ili pada usnog kuta na toj strani, što je vidljivo već kod mirovanja. U nekim slučajevima, određene vrste pokreta bivaju onemogućene, poput zatvaranja oka.

U svrhu poboljšanja nastale deformacije i sprečavanja daljnjeg pogoršanja, različite tehnike i materijali pomažu da se nastali defekt poboljša. U tu svrhu upotrebljavaju se vezivno tkivo (fascija), ili mišićno tkivo. Specijalni implanti, prilagođeni individualnom pacijentu, pomažu da se popune depresije nastale na licu uslijed atrofije mišića lica. U gornju vjeđu se može implantirati mala tanka pločica od zlata ili titana kako bi se osigurala normalna funkcija zatvaranja oka. Također, postoje posebne tehnike poboljšanja izgleda i funkcije usana, koje bivaju često zahvaćene paralizom facijalnog živca.