AI u komunikaciji sa pacijentima: empatičniji i bolji od liječnika

Chat GPT

Već dulje vremena činjenice nedvojbeno dokazuju: Liječnici provode previše vremena uz papirologiju i birokraciju i nepohodno je potrebno reagirati. U tom smislu traži se odgovor mogu li nekako pomoći sveprisutni tzv. chatbotovi kod odgovaranja na upit pacijenata?

Zašto istraživanje?

Lockdown i ograničenja kontakta na početku pandemije COVID 19 značajno su promovirali upotrebu virtualnih rješenja u zdravstvu. Posljedično se količina e-mail poruka poslanih liječnicima značajno povećala. Praksa pokazuje da uz svaku takvu poruku, radno opterećenje po pacijentu produljuje se za oko 2,5 minute (istraživanje Ayersa i sur. sa Sveučilišta u Kaliforniji u San Diegu).

Dugo radno vrijeme i dodatne obveze nisu ostavili medicinsku profesiju bez posljedica. 62% američkih kliničara prijavilo je najmanje jedan simptom tzv. burnouta u prve dvije pandemijske godine.

Ayers i njegov tim ispitali su može li AI chatbot assistant ili chatgpt pomoći u odgovaranju na upite pacijenata. Koristili su nasumično odabrana pitanja s javnog internetskog foruma o zdravstvenim problemima (ASWDOCS) na koja su u listopadu 2022. odgovorili provjereni liječnici. Ta su pitanja proslijedili chatbotu 22. i 23. prosinca 2022. Skupina medicinskih stručnjaka procijenila je odgovore liječnika i chatbota u smislu kvalitete i empatije na skali od 1–5. Tri neovisne procjene prosječno su uzete u mjerenju krajnjeg rezultata.

Rezultati i zaključci

U istraživanju je pobijedila umjetna inteligencija (AI): 

  • u 78,6% slučajeva evaluatori su preferirali chatbotantske riječi onima liječnika. Potonji su u prosjeku bili znatno kraći od AI (52 riječi u odnosu na 211 riječi).
  • Općenito, kvaliteta mehanički stvorenih odgovora ocijenjena je značajno boljom. Na primjer, rasprostranjenost izjava s dobrom ili vrlo dobrom kvalitetom u chat botu bila je 3,6 puta veća nego kod liječnika.
  • Pored toga, AI odgovori su smatrani značajno empatičnijim od podataka liječnika. Udio, koji je ocijenjen kao osjetljiv ili vrlo osjetljiv, bio je prosječno 45,1% u odnosu na 4,6%. To odgovara 9,8 puta većoj prevalenciji osjetljivih ili vrlo osjetljivih odgovora chatom.

Na temelju ovih rezultata, istraživači dolaze do zaključka da je daljnje istraživanje tehnologije u kliničkom okruženju apsolutno potrebno. Oni zagovaraju korištenje chatbota za generiranje odgovora na pitanja pacijenata u budućnosti, koje liječnicima služe kao predložak i nakon toga ih se može provjeriti i obraditi.

Liječnici bi trebali naučiti integrirati ove nove alate u svoju svakodnevnu praksu, komentar je Dr. Teva Brendervon sa Sveučilišta u Kaliforniji, San Francisco. Naravno da u ovakvom pristupu postoje rizici. Međutim, on je “pažljivo optimističan” da AI poboljšava zdravstveni sustav, smanjuje izgaranje među liječnicima i, prije svega, daje im priliku da provedu više vremena uz pacijente nego na računalu.

Dodatnim promišljanjem ovakvih istraživanja ostaje nejasno na koji način vratiti tj. poboljšati zanemarenu komunikaciju liječnik-pacijent u ambijentu klasične medicine, obzirom na neverbalne zaključke koji se donose u ambijentu klasičnog razgovora na konzultaciji (anamneza, klinički pregled, uvid u medicinsku dokumentaciju i sl.).